Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu

Hledáme lidi, které baví prodej

Hledáme lidi, které baví prodej

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici budou společnosti innogy Česká republika a.s., IČO: 24275051, Magnalink, a.s., IČO: 27547469, RWE Supply & Trading CZ, a.s., IČO: 26460815, GridServices, s.r.o., IČO: 27935311 a GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, jakožto společní správci, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů. Zobrazit více

Seznam společných správců:
innogy Česká republika a.s., IČO: 24275051, Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10,
Magnalink, a.s., IČO: 27547469, Na Brně 362/15, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové,
RWE Supply & Trading CZ, a.s., IČO: 26460815, Praha 10 - Strašnice, Limuzská 12/3135, PSČ 10098,
GridServices, s.r.o., IČO: 27935311, Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno,
GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem.

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

* Pro úspěšné odeslání formuláře je potřeba vyplnit všechna pole označená hvězdičkou.
* Při vyplnění alespoň jedné položky z označeného pole se označené položky stávají povinné.